[:no]Eg er alltid veldig takksam for partiturer på heimesidene til kolleger.
Difor vil eg også bidra med mitt og legge ut høvelege ting her.
Det er sjølvsagt fritt fram å laste pdf-filene ned, og, ikkje minst, bruke dei.
Eg set stor pris på at du sender meg ein e-post når du skal bruke eller har brukt eit av arrangementene mine: iman(at)zwarte(dot)net.
Og så vonar eg at du er så grei å melde offentleg framføring inn til TONO.

Norsk Salmebok
NoS     6  «Gjer døri høg» – ledsagesatser, du kan høyre dei

her
(Fusa, 20.12.2009)
NoS   15  «Våkn opp, du som sover» – trio
NoS   65  «Kling no, klokka» – preludium for trompet og orgel
NoS   86  «Navnet Jesus» – koralsats  (mail meg for trompet-obligat)
NoS   98  «Kristus er verdens lys» – preludium
NoS   98  «Kristus er verdens lys» – last verse, mp3
her
(Capella + Hauptwerk)
NoS 132  «O Herre, la mitt øye» – preludium, høyr den
her
(Fortun kyrkje, 1996)
NoS 184  «Påskemorgen slukker sorgen» – koralsatsar med trompetobligat
NoS 187  «Deg være ære» / A toi la gloire – koralsats
NoS 189  «Å salige stund uten like» – koralsats i romantisk stil
NoS 209  «Kom, Ande med di skaparmakt» – diverse satsar pluss «last verse»
NoS 245  «Den store, kvite flokk» / norwegian folktune from Heddal – koralsats
NoS 274  «Himlens konge …» / «Praise my soul, the King of heaven» – preludium
NoS 274  «Himlens konge …» / «Praise my soul, the King of heaven» – last verse
NoS 298  «Mi sjel, mi sjel, ..» / «Nun lob, mein Seel, …» – trio BWV 167-5 av Bach
NoS 304  «Sørg for meg, min Fader, du» – koralsats
NoS 330  «Guds Sønn har gjort meg fri» – frå «Fire Salmer» nr. 2 del 2 av Grieg
NoS 331  «Kom, kom og hør» / Amazing grace – koralsats
NoS 355  «Milde Jesus, dine hender» – toccatina
NoS 385  «Kom, sannings Ande» / Lobet den Herren alle, die ihn ehren – preludium
NoS 418  «Med Jesus vil eg fara» – vers 3, tenorsats - frå 2011 i «KoralPermen»
NoS 449  «Ren og rettferdig» – vers 3, koralsats
NoS 634  «Lat kvar jordisk skapning teia» – last versefrå 2011 i «KoralPermen»
NoS 692  «Opna deg, hjarte!» / Lobet den Herren alle, die ihn ehren – preludium
NoS 696  «Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære!» – koralsats og last verse
NoS 706  «Til kjærleik Gud oss skapte» – forspel og satsar - 2011 i «KoralPermen»
NoS 737  «Ja, vi elsker dette landet» / Norwegian national hymn – koralsats
NoS 816  «Bred dina vida vingar» – koralsats

Salmebok 2008
nr.   38  «Frå englemunn dei sæle orda fell» – koralsats
nr. 170  «Gje meg handa di, ven, når det kveldar» – koralsats
nr. 320  «Led meg, Gud» – koralsats
nr. 351  «Til den stad jeg er på vandring» – koralsats

andre orgelarrangement
Mondscheinsonate / Måneskinsonaten op. 27 nr. 2, 1. sats, av Ludwig van Beethoven
Bruremarsj frå Flekke i Fjaler, Sunnfjord
Bruremarsj frå Undredal i Sogn
Praelude, 1. sats «Fra Holbergs tid» (Holbergsuiten) av Edvard Grieg
Sarabande, 2. sats «Fra Holbergs tid» (Holbergsuiten) av Edvard Grieg
Air, 4. sats «Fra Holbergs tid» (Holbergsuiten) av Edvard Grieg
«Ved Rondane» opus 33 nr. 9 av Edvard Grieg
Pavane, opus 50 av Gabriël Fauré (kort versjon)
Largo frå Vinteren – Winter – L’hiver – L’inverno (fire årstidene – vier Jahreszeiten – quattro stagioni) av  Antonio Vivaldi

orgel og trompet
«Gigue» frå Orkestersuite i D, BWV 1068 av Johann Sebastian Bach
bass-aria «Grosser Herr» frå Juleoratoriet, BWV 248 av Johann Sebastian Bach    
(ein trompetist som kan spele den, har sikkert også notene til dette, dersom ikkje: mail meg)

sluttkoral «Nun seid ihr wohl gerochen» frå Juleoratoriet, BWV 248 av J. S. Bach
(ein trompetist som kan spele den, har sikkert også notene til dette, dersom ikkje: mail meg)

andre arrangementer
kantate «Widerstehe doch der Sünde»,
BWV 54 av J.S. Bach for alt, altblokkfløyte og orgel
«Wohl mir, dass ich Jesum habe» / «Jesu, joy of man’s desiring»
BWV 147, frå kantate 147 av J. S. Bach for sopran (eller melodi-instrument) og orgel
«Agnus Dei» frå «Hohe Messe» BWV 232 av Johann Sebastian Bach, for alt og orgel
«Et exultavit» frå Magnificat BWV 243 av J. S. Bach, for mezzosopran og orgel
«Quia respexit» frå Magnificat BWV 243 av J. S. Bach, for sopran og orgel

komposisjonar
melodi og sats «Kva gjer du ven» av Olav Mosdøl, publisert på www.nyesalmer.no
melodi og sats «I Kana stod du frem» av Sindre Skeie, sjå: www.nyesalmer.no
melodi og sats «Til syvende og sist» av Sindre Skeie, sjå: www.nyesalmer.no

melodi
og sats «Trøst oss her og nå» av Arnold Eidslott, komponert i anledning forslag til ny salmebok og tileigna kapellan Svein Bjørhovde og familien hans

mp3-filer

[mp3j track="Toccata og Fuge i d-moll BWV 565 - Johann Sebastian Bach@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/ToccataFuge565.mp3"]Bach-konsert i Fusa kyrkje, 30.09.2005

[mp3j track="Magnificat Noni Toni - Samuel Scheidt@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Scheidt.mp3"]aftansong på Maria Bodskapsdag i Fusa kyrkje, 26.03.2006

[mp3j track="Salig er Maria - Skeie / Kverno@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Salig.mp3"](melodi NoS 24) slutningssalme aftansong på Maria Bodskapsdag i Fusa kyrkje, 26.03.2006

[mp3j track="Passacaglia i c-moll BWV 582 - Johann Sebastian Bach@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Passacaglia_Bach.mp3"]Fusa kyrkje, 02.11.2007

[mp3j track="Cantai ao Senhor - folkeleg song frå Brasil@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/089.mp3"](Salmer 1997 nr. 89) slutningssalme på sundag Cantate i Fusa kyrkje, 20.04.2008

[mp3j track="The Strong-Tower-Postlude - Matthias Nagel@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/StrongTower.mp3"]konsert på Reformasjonsdagen i Fusa kyrkje, 31.10.2008

[mp3j track="Fantasie über den Choral 'Ein feste Burg' opus 27 - Max Reger@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Ein_feste_Burg_Reger.mp3"]konsert på Reformasjonsdagen i Fusa kyrkje, 31.10.2008

[mp3j track="Choral varié sur le thème du 'Veni Creator' - Maurice Duruflé@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/VeniCreator_Durufle.mp3"]musikk under ofringa og «Final» som postludium på fyrste Pinsedag i Fusa kyrkje, 31.05.2009

[mp3j track="allsong 'Gjer døri høg gjer porten vid' - NoS 6@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS6.mp3"]inngangssalme lysmesse etter engelsk mønster i Fusa kyrkje, 20.12.2009

[mp3j track="noël 'Il est né le divin enfant' - Leen de Broekert@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/noel.mp3"]Fusa kyrkje, 31.08.2010

[mp3j track="forspel NoS 304 for altblokkfløyte og orgel - Iman de Zwarte@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS304.mp3"]Strandvik kyrkje, 08.06.2003

[mp3j track="Preludium i a-moll BWV 543 - Johann Sebastian Bach@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Preludium543.mp3"]preludium musikkandakt i Strandvik kyrkje, 21.03.2004

[mp3j track="Prelude XVII - canone alla quarta aumentate (norsk folketone) - Rob Peters@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/PreludeXVII.mp3"]forspel NoS 108 på pasjonskveld i Strandvik kyrkje, 04.04.2004

[mp3j track="allsong 'Naglet til et kors på jorden' - NoS 158@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS158.mp3"]pasjonskveld i Strandvik kyrkje, 04.04.2004

[mp3j track="Kirken den er et gammelt hus - Mons Leidvin Takle@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Takle_Kirken.mp3"]Lindemans koral bearbeidet i jazz-stil* – postludium høgmesse i Strandvik kyrkje, 03.09.2006
*Notene finnes m.a. i boka «Festivity» av Mons Leidvin Takle. Dette er fyrste bind i serien «The organ of today», og er utgitt på Cantando, bestillingsnr. C2141. I boka er stykket, under tittelen «Lo, in the wilderness a voice», tileigna Iman de Zwarte.

[mp3j track="'Motet' frå koralpartita Psalm 130 (NoS 456) - Wim Kamp@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/motet130.mp3"]postludium Bots- og bededag i Strandvik kyrkje, 26.10.2008

[mp3j track="preludium 'O Herre la mitt øye' - NoS 132@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS132.mp3"]radio-opptak frå Fortun kyrkje (Luster), 22.05.1996

[:nl]

Ik maak altijd onbeschaamd, doch zeer dankbaar, gebruik van partituren
die collega’s op hun sites beschikbaar stellen.  Daarom wil ik, in ruil daarvoor,
ook mijn steentje bijdragen en het één en ander hier plaatsen.
Vanzelfsprekend staat het u vrij deze «steentjes» te downloaden, en,
niet in het minst, te gebruiken. Ik zou het zeer op prijs stellen dat u,
wanneer u dit doet, mij een mailtje stuurt: iman(at)zwarte(dot)net.
En natuurlijk hoop ik ook dat u openbare uitvoeringen aanmeldt bij BUMA/STEMRA.

Liedboek voor de Kerken
Psalm 107 – intavolatie anthem «God omnipotent reigneth» van Charles Wood
Gezang 15 – orgeltrio BWV 167-5 van Johann Sebastian Bach
Gezang 460 – preludium
Gezang 460 – last verse

andere orgelbewerkingen
«Praelude» uit de Holbergsuite van Edvard Grieg (1843-1907)
«Sarabande» uit de Holbergsuite van Edvard Grieg (1843-1907)
«Air» uit de Holbergsuite van Edvard Grieg (1843-1907)
«Ved Rondane» opus 33 nr. 9 – oorspronkelijk lied voor zang en piano van Grieg

orgel en trompet
«Wohl mir, das ich Jesum habe» / «Jesu, joy of man’s desiring»
koraal uit cantate 147 van J. S. Bach
bas-aria «Grosser Herr» uit Weihnachtsoratorium, BWV 248 van J. S. Bach
(een trompetist die dit kan spelen heeft ongetwijfeld ook de noten in huis, indien niet: mail mij)
slotkoraal «Nun seid ihr wohl gerochen» uit Weihnachtsoratorium van J. S. Bach
(een trompetist die dit kan spelen heeft ongetwijfeld ook de noten in huis, indien niet: mail mij)

bewerkingen voor andere bezettingen
cantate «Widerstehe doch der Sünde», BWV 54 van Bach voor alt, altblokfluit, orgel
«Agnus Dei» uit de «Hohe Messe» BWV 232 van Bach voor alt en orgel
«Et exultavit» uit het Magnificat BWV 243 van Bach voor mezzosopraan en orgel
«Quia respexit» uit het Magnificat BWV 243 van ach, voor sopraan en orgel
«Hoe leit dit kindeke» – oud-hollands kerstlied voor koor SATB

op het noorse gedeelte van deze pagina zijn nog andere arrangementen te vinden

composities

motet Jesaja 53 vers 5
«Hij is om onze overtredingen verwond»
uitgevoerd door vocaal ensemble Voice Four olv. Wim Hoorweg
melodie en zetting «Kva gjer du ven», tekst Olav Mosdøl, zie: www.nyesalmer.no
melodie en zetting «I Kana stod du frem», tekst Sindre Skeie, www.nyesalmer.no
melodie en zetting «Til syvende og sist», tekst Sindre Skeie, zie: www.nyesalmer.no
melodie
en zetting «Trøst oss her og nå», tekst Arnold Eidslott, melodievoorstel voor het nieuwe noorse liedboek (2013), opgedragen aan kapelaan Svein Bjørhovde en zijn familie

mp3-filer
[mp3j track="Toccata og Fuge in d-moll BWV 565 - Johann Sebastian Bach@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/ToccataFuge565.mp3"]Bach-konsert in de kerk te Fusa, 30.09.2005

[mp3j track="Magnificat Noni Toni - Samuel Scheidt@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Scheidt.mp3"]vesper op Maria Boodschap in de kerk te Fusa, 26.03.2006

[mp3j track="samenzang 'Salig er Maria'@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Salig.mp3"]slotlied vesper op Maria Boodschap in de kerk te Fusa, 26.03.2006

[mp3j track="Passacaglia in c-moll BWV 582 - Johann Sebastian Bach@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Passacaglia_Bach.mp3"]concert in de kerk te Fusa, 02.11.2007

[mp3j track="samenzang 'Cantai ao Senhor' - braziliaanse volksmelodie@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/089.mp3"]slotlied op zondag Cantate in de kerk te Fusa, 20.04.2008

[mp3j track="The Strong-Tower-Postlude - Matthias Nagel@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/StrongTower.mp3"]concert op Reformatiedag in de kerk te Fusa, 31.10.2008

[mp3j track="Fantasie über den Choral 'Ein feste Burg' opus 27 - Max Reger@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Ein_feste_Burg_Reger.mp3"]concert op Reformatiedag in de kerk te Fusa, 31.10.2008

[mp3j track="Choral varié sur le thème du 'Veni Creator' - Maurice Duruflé@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/VeniCreator_Durufle.mp3"]collectespel en «Final» als postludium op eerste Pinksterdag in de kerk te Fusa, 31.05.2009

[mp3j track="samenzang 'Gjer døri høg gjer porten vid' - melodie Psalm 134@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS6.mp3"]intochtslied tijdens «a festival of nine lessons and carols» in de kerk te Fusa, 20.12.2009

[mp3j track="noël 'Il est né le divin enfant' - Leen de Broekert@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/noel.mp3"]Fusa, 31.08.2010

[mp3j track="voorspel lied 304 voor altblokfluit en orgel - Iman de Zwarte@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS304.mp3"]Strandvik, 08.06.2003

[mp3j track="Preludium in a-moll BWV 543 - Johann Sebastian Bach@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Preludium543.mp3"]preludium «musikkandakt» in de kerk te Strandvik, 21.03.2004

[mp3j track="Prelude XVII - canone alla quarta aumentate (noorse volksmelodie) - Rob Peters@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/PreludeXVII.mp3"]voorspel lied 108 tijdens een «pasjonskveld» in de kerk te Strandvik, 04.04.2004

[mp3j track="samenzang 'Naglet til et kors på jorden' - NoS 158@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS158.mp3"]pasjonskveld in de kerk te Strandvik, 04.04.2004

[mp3j track="Kirken den er et gammelt hus - Mons Leidvin Takle@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Takle_Kirken.mp3"]Lindemans melodie (LvdK 170) bewerkt in jazz-stijl* – postludium kerkdienst te Strandvik, 03.09.2006
*Deze muziek is o.a. te vinden in het boek «Festivity» van Mons Leidvin Takle. Dit is het eerste deel in de serie «The organ of today», uitgegeven bij uitgeverij Cantando in Stavanger, bestellingsnr. C2141. In dit boek is het werk met de titel «Lo, in the wilderness a voice», opgedragen aan Iman de Zwarte.

[mp3j track="'Motet' uit koraalpartita Psalm 130 - Wim Kamp@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/motet130.mp3"]postludium op Boete- en biddag in de kerk te Strandvik, 26.10.2008

[mp3j track="preludium 'O Herre la mitt øye' - NoS 132@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/NoS132.mp3"]radio-opname uit de kerk te Fortun  (Luster, Noorwegen), 22.05.1996

[mp3j track="voorspel en koraal Psalm 107 - Charles Wood@http://iman.zwarte.net/wordpress/mp3/Ps107_Wood.mp3"]intavolatie door Iman de Zwarte van de anthem «God omnipotent reigneth» voor vier-stemmig koor van Charles Wood, een inspeling mbv. het notatieprogramma Capella en MyOrgan met Jeux d’orgues-files Eglise Protestante te Romanswiller

a href=»http://iman.zwarte.net/wordpress/pdf/Ps107Wood.pdf» target=»_blank»

/code

codep