geboren in 1964 te Serooskerke (W)

begon op 7-jarige leeftijd met orgelles bij Jac. Suurmond, organist van de Gereformeerde kerk te Oost-Souburg

volgde daarna een half jaar pianoles bij Simon van der Meer

1980 – 1982 orgel- en pianoles bij Leen de Broekert aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg

studeerde van 1982 tot 1989 orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te ‘s-Gravenhage bij Johann Th. Lemckert, Theo Goedhart en Rienk Jiskoot

volgde masterclasses bij Ewald Kooiman, Bernard Winsemius en Harald Vogel aan de Haarlemse Zomeracademie in 1990 en 1992

van 1982 tot 1991 organist van de Marnixkerk te Vlissingen, de Gereformeerde en Nederlands Hervormde Kerk te Koudekerke en een periode tweede organist van de Grote- of St. Jacobskerk te Vlissingen

in diezelfde periode dirigent van de Interkerkelijke cantorij Koudekerke, de cantorij van de Petruskerk te Vlissingen en de Chr. Gemengde Zangvereniging “Soli Deo Gloria” te Oost-Souburg

van 1992 tot 1994 dirigent van de cantorij van de Zuiderkerk te Hilversum en het schoolkoor van “De Wittenberg” te Zeist

verhuisde in 1994 naar Lærdal (Noorwegen) en werkte daar als organist tot 1998

sinds 1998 organist in Fusa (Noorwegen)

daarnaast sinds 2009 dirigent van “Strandvik blandakor“, een gemengd koor in de gemeente Fusa